Vi har lång branscherfarenhet och är kunniga VVS-montörer
som vet vad som krävs för en lyckad installation.

 

Välkommen att kontakta oss
på tel: 0705-23 96 36 

  

 

Avloppsvärmeväxlare - MM-Växlaren   
 

MM-växlaren är vår egenutvecklade värmeväxlare som tar vara på spillvärmen i avloppsvattnet, den skräddarsys och passar nästan överallt.

MM-växlaren är idealisk i lägenhetsfastigheter, hotell, campinganläggningar, storkök, tvätterier och träningslokaler där varmvattenförbrukningen är hög.

Även industrier med smutsigt avloppsvatten eller imledningen på en ångpanna kan också användas. 

 

Livslängden på MM-växlaren beräknas vara minst 40 år och på den tiden har fastighetsägaren tjänat in investeringen många gånger om.

Vi tillverkar MM-växlaren i 4 dimensioner: 50, 75, 110 och 160. Växlaren monteras antingen liggande eller stående.

Längden anpassas efter var växlaren kan placeras.

 

Går endast att beställas via Ahlsell. På lager i Hallsberg har de bara 1,5m långa i följande dimensioner med RSK:

 

75   = 6525492

110 = 6525493

160 = 6525494

 

Önskas annan längd eller dim 50 är det beställningsvara. Vi kan göra växlarna upp till 5m långa och med 22, 28 eller 35mm anslutning.

 

Hur fungerar den?               

 

En bit av avloppsröret tas bort på lämpligt ställe och ersätts med en MM-växlare där kallvattnet leds in i botten och det förvärmda vattnet tas ut i toppen, för att sedan ledas in i en varmvattenberedare eller fjärrvärmeväxlare där det värms upp som vanligt.

Bäst fungerar MM-växlaren på stammar där duschar är inkopplade, för samtidigt som avloppsvattnet från duschen värmer växlaren förbrukar man varmvatten.

Det går även att spetsa temperaturen på brinevätskan innan den går in i värmepumpen för att få högra cop.

Då leder man brinen från borrhålet, igenom växlaren och sen till värmepumpen. Där kan man tjäna flera grader vilket gör värmepumpen effektivare.

Värmepumpen slits mindre och du får en högre elbesparing. 

 

MM-Växlaren är helt ren på avloppssidan, har inga lösa delar, ingen pump, går att rensas vid eventuellt avloppsstopp längre ner i ledningen och är underhållsfri.

 

 

Provad på SP i Borås

 

Testet gick ut på att se hur mycket energi vi kan ta till vara på från varmvattnet som vi spolar ut i avloppet när en person duschar vid 37°C med ett flöde på 10l/min. 

 

Med en stående 110-växlare på 1,6m så ökar växlaren kallvattnets temperatur från 8°C till 20,6°C. Det ger en verkningsgrad på 25,4% och effekt på 5kw.

 

Alltså värmer växlaren upp varmvattnet  12,6°C gratis vid 1 dusch.

 

SP's Protokoll »

Produktblad »

Monterings & Skötselanvisning »
Bilder på  MM-Växlare & Tidningsreportage »

 

 

 

 

Vill du se MM-Växlaren?

 

Kontakta oss om du vill se inkopplade MM-Växlare i Borås.